Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Mạch lạc trong văn bản

 • 2 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 7 bài Mạch lạc trong văn bản. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Dòng nào sau đây không phù hợp khi so sánh với yếu tố mạch lạc trong một văn bản?

 • A. Dòng nhựa sống trong một cái cây
 • B. Mạch máu trong một cơ thể sống
 • C. Mạch giao thông trên đường phố
 • D. Trang giấy trong một quyển vở

Câu 2: Điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc?

 • A. Các sự kiện, sự việc phải xoay quanh những sự kiện trọng tâm
 • B. Các phần, các đoạn trong văn bản được tiếp nối theo một trình tự rõ ràng, hợp lý, trước sau hô ứng nhau nhằm làm chủ đề liền mạch và gợi được nhiều hứng thú cho người đọc
 • C. Các phần, các đoạn, các câu trong văn bản đều nói về một đề tài, biểu hiện một chủ đề chung xuyên suốt
 • D. Cả B và C đều đúng

câu 3: Mạch lạc trong văn bản là gì?

 • A. Các phần, các đoạn, các câu trong văn bản đều nói về một đề tài, biểu hiện chủ đề chung xuyên suốt
 • B. Mạch lạc là sự rõ ràng về mặt nội dung trong cách triển khai văn bản
 • C. Các phần đoạn, câu trong văn bản được tiếp nối theo một trình tự rõ ràng, hợp lí, trước sau hô ứng nhằm làm rõ chủ đề liền mạch và gợi được nhiều hứng thú cho người đọc
 • D. Cả A và C

Câu 4: Hãy sắp xếp các ý sau đây để tạo được một văn bản có bố cục rõ ràng :

1. Đà Lạt còn thật đáng yêu với đủ loại hoa có sắc màu và kiểu dáng khác nhau.

2. Dời chân đi nhưng tôi biết chắc mình sẽ trở lại Đà Lạt vào một ngày không xa.

3. Con người nơi đây thân thiện và mến khách vô cùng.

4. Tôi ngây ngất trước sắc xanh sâu thẳm của màu thông trên suốt dọc đường vào trung tâm thành phố.

5. Kì nghỉ hè này tôi đến với Đà Lạt.

6. Đà Lạt là thành phố dễ làm người ta yêu mến ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới đây.

7. Thành phố bắt đầu với những rừng thông bạt ngàn .

8. Nhiều loại hoa tôi mới nhìn thấy lần đầu và không khỏi ngạc nhiên vì sắc đẹp của chúng.

 • A. 5-6-7-4-2-1-8-3
 • B. 3-4-7-8-6-5-2-1
 • C. 5-6-8-1-2-7-4-3
 • D. 5-6-7-4-1-8-3-2

Câu 5: Một văn bản có tính mạch lạc là

 • A. Có nhiều chủ đề nhỏ nhưng thống nhất trong chủ đề chung của cả văn bản
 • B. Có chủ đề thống nhất
 • C. Các phần, đoạn trong văn bản được liên kết với nhau liền mạch
 • D. Cả A,B,C
Xem đáp án
 • 29 lượt xem