Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Từ ghép

 • 3 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 7 bài Từ ghép. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Từ:" học hành " thuộc loại từ nào?

 • A. Từ láy
 • B. Từ đơn
 • C. Từ ghép
 • D. Cả 3 loại từ trên

Câu 2: Từ '' hợp tác xã'' là từ ghép gì?

 • A. Đẳng lập
 • B. Chính phụ
 • C. Vừa đẳng lập, vừa là chính phụ
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 3: Từ ghép có mấy loại?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 4: Từ:" nụ cười" là từ ghép gì?

 • A. chính phụ
 • B . đẳng lập
 • C. Vừa đẳng lập, vừa là chính phụ
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 5: Từ ghép đẳng lập có tính chất gì về mặt ý nghĩa?

 • A. Từ ghép đẳng lập có tính hợp nghĩa, nghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của tiếng tạo nên nó
 • B. Từ ghép đẳng lập có tính chất pân nghĩa, nghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của tiếng tạo nên nó
 • C. Từ ghép đẳng lập có tính hợp nghĩa, nghĩa của từ ghép hẹp hơn nghĩa của tiếng chính
 • D. Cả ba đáp án trên

Câu 6: Từ ghép là những từ như thế nào?

 • A. Hai từ ghép lại với nhau
 • B. Hai từ ghép lại với nhau trong đó có một từ chính và một từ phụ
 • C. Hai tiếng trở lên ghép lại với nhau, có quan hệ với nhau về mặt ý nghĩa
 • D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 7: Từ Hán Việt nào sau đây là từ ghép chính phụ ?

 • A- Sơn hà
 • B- Giang sơn
 • C- Quốc kỳ
 • D- Xâm phạm

Câu 8: Từ nào sau đây là từ ghép đẳng lập ?

 • A- Quốc ca
 • B- Sơn hà
 • C- Hải đăng
 • D- Ái quốc

Câu 9: Từ “quần áo” là từ ghép đẳng lập, có các tiếng bình đẳng với nhau về mặt ý nghĩa, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 10: Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa, nghĩa của từ ghép chính phụ nhỏ hơn nghĩa của tiếng chính, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai
Xem đáp án
 • 422 lượt xem