Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Nam quốc sơn hà

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 7 bài Nam quốc sơn hà. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Ai là tác giả của Sông núi nước Nam?

 • A. Trần Quang Khải
 • B. Tương truyền là Lý Thường Kiệt
 • C. Nguyễn Trãi
 • D. Nguyễn Du

Câu 2: Sông núi nước Nam được coi là bản tuyên ngôn độc lập vì đã thể hiện được nội dung nào?

 • A. Khẳng định được truyền thống đấu tranh chống xâm lược hàng ngàn năm của dân tộc.
 • B. Thể hiện được niềm tự hào dân tộc.
 • C. Khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước.
 • D. Khẳng định chủ quyền và ý chí quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của đất nước.

Câu 3: Nam quốc sơn hà được mệnh danh là?

 • A. Áng thiên cổ hùng văn
 • B. Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta
 • C. Bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước ta
 • D. Bài thơ có một không hai

Câu 4: Thể thơ tác giả dùng để viết Nam quốc sơn hà là gì?

 • a. Song thất lục bát
 • B. Thất ngôn tứ tuyệt
 • C. Thất ngôn bát cú
 • D. Ngũ ngôn tứ tuyệt

Câu 5: Giọng điệu của bài thơ là gì?

 • A. Dõng dạc, đanh thép
 • B. Nhẹ nhàng, tha thiết
 • C. Sâu lắng, tình cảm
 • D. Bi thiết, trầm buồn

Câu 6: Bài thơ được ra đời trong cuộc kháng chiến nào?

 • A. Ngô Quyền đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng
 • B. Lý Thường Kiệt chống quân Tống trên sông Như Nguyệt
 • C. Trần Quang Khải chống giặc Mông- Nguyên ở bến Chương Dương
 • D. Quang Trung đại phá quân Thanh

Câu 7: Tuyên ngôn độc lập của một quốc gia có thể hiểu là

 • A. là lời khẳng định về bờ cõi quốc gia.
 • B. là lời tuyên bố về sự độc lập, không phụ thuộc một quốc gia nào khác.
 • C. là lời tuyên bố về chủ quyền của đất nước và khẳng định không một thế lực nào được phép xâm phạm.
 • D. là sự khẳng địng sức mạnh quân sự, kinh tế, văn hóa của một quốc gia

Câu 8: Bài thơ không chỉ là bài luận lí khô khan nhờ có các yếu tố biểu cảm nào?

 • A. thể hiện niềm tự hào về chủ quyền và biên giới lãnh thổ của đất nước.
 • B. thể hiện niềm tin vào chân lí, vào chiến thắng của dân tộc.
 • C. câu chữ, giọng điệu, thể hiện tình cảm sâu xa của tác giả.
 • D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Nam quốc sơn hà


 • 97 lượt xem