Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Ý nghĩa văn chương

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 7 bài Ý nghĩa văn chương. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Tác giả của văn bản Ý nghĩa văn chương là ?

 • A. Phạm Văn Đồng
 • B. Hồ Chí Minh
 • C. Hoài Thanh
 • D. Xuân Diệu

Câu 2: Tác giả được đánh giá cao trong lĩnh vực nào?

 • A. Sáng tác
 • B. Nhà biên kịch
 • C. Nhà phê bình văn học
 • D. Đạo diễn điện ảnh

Câu 3: Dòng nào không phải là nội dung được Hoài Thanh đề cập đến trong bài viết của mình?

 • A. Quan niệm của Hoài Thanh về nguồn gốc của văn chương
 • B. Quan niệm của Hoài Thanh về nhiệm vụ của văn chương
 • C. Quan niệm của Hoài Thanh về công dụng của văn chương trong lịch sử loài người
 • D. Quan niệm của Hoài Thanh về các thể loại văn học.

Câu 4: Văn bản thuộc thể loại văn học nào?

 • A. Nghị luận xã hội
 • B. Nghị luận văn chương
 • C. Tùy bút
 • D. Kí sự

Câu 5: Tác phẩm nổi tiếng nhất của Hoài Thanh là?

 • B. Nhân văn Việt Nam
 • A. Thi nhân Việt Nam
 • C. Có một nền văn hóa Việt Nam
 • D. Nam Bộ mến yêu

Câu 6: Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì?

 • A. Cuộc sống lao động của con người.
 • B. Tình yêu lao động của con người.
 • C. Do lực lượng thần thánh tạo ra.
 • D. là tình cảm, là lòng vị tha.

Câu 7: Công dụng nào của văn chương được Hoài Thanh khẳng định trong bài viết của mình?

 • A. Văn chương giúp cho người gần người hơn.
 • B. Văn chương là loại hình giải trí của con người.
 • C. Văn chương giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha.
 • D. Văn chương dự báo những điều xảy ra trong tương lai.

Câu 8: Từ ‘‘cốt yếu’’ (trong câu ‘‘Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài’’) được Hoài Thanh dùng với ý nghĩa nào khi nói về nguồn gốc của văn chương?

 • A. Tất cả.
 • B. Một phần.
 • C. Đa số.
 • D. Cái chính, cái quan trọng nhất.

Câu 9: Nội dung của bài “Ý nghĩa văn chương”là:

 • A. Nguồn gốc văn chương là tình cảm, lòng vị tha, tình yêu muôn vật.
 • B. Văn chương hình dung và sáng tạo sự sống, khêu gợi, trau dồi tình cảm, tâm hồn con người.
 • C. Văn chương mang lại niềm vui, tiếng cười cho con người.
 • D. Ý A và B đúng
 • E. Ý A và C đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn 7 tập 2 bài Ý nghĩa văn chương


 • 45 lượt xem