Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Từ Hán Việt

 • 2 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 7 bài Từ Hán Việt. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Trong những yếu tố Hán Việt sau, yếu tố nào không được dùng độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép?

 • A. Học.
 • B. Đầu(cái đầu).
 • C. Hoa(bông hoa).
 • D. Sơn(núi).

Câu 2: Từ Hán Việt là những từ như thế nào?

 • A. Là những từ được mượn từ tiếng Hán
 • B. Là từ được mượn từ tiếng Hán, trong đó tiếng để cấu tạo từ Hán Việt được gọi là yếu tố Hán Việt
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai

Câu 3: Chữ “thiên” trong từ nào sau đây không có nghĩa là “trời”?

 • A. Thiên lí
 • B. Thiên kiến
 • C. Thiên hạ
 • D. Thiên thanh

Câu 4: Nghĩa của từ “tân binh” là gì?

 • A. Người lính mới
 • B. Binh khí mới
 • C. Con người mới
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 5: Khi sử dụng từ mượn Hán Việt cần chú ý tới ngữ cảnh sử dụng, mục đích và đối tượng giao tiếp, tránh việc lạm dụng từ Hán Việt, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 6: Nghĩa của từ “tân binh” là gì?

 • A. Người lính mới
 • B. Binh khí mới
 • C. Con người mới
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 7: Từ nào trong các câu dưới đây có sử dụng từ Hán Việt?

Xã tắc hai phen chồn ngựa đá

Non sông nghìn thuở vững âu vàng

 • A. Xã tắc
 • B. Ngựa đá
 • C. Âu vàng
 • D. cả A và C

Câu 8: Từ nào dưới đây có yếu tố “gia” cùng nghĩa với từ “gia” trong gia đình?

 • A. Gia vị
 • B. Gia tăng
 • C. Gia sản
 • D. Tham gia

Câu 9: Hai câu thơ sau đây có mấy từ Hán Việt?

"Ôi Tổ quốc giang sơn, hùng vĩ

Đất anh hùng của thế kỉ hai mươi..."

(Tố Hữu)

 • A. Bốn từ Hán Việt.
 • B. Năm từ Hán Việt.
 • C. Sáu từ Hán Việt.
 • D. Ba từ Hán Việt.

Câu 10: Từ ghép Hán Việt có mấy loại chính?

 • A. Hai
 • B. Ba
 • C. Bốn
 • D. Năm

Câu 11: Dòng nào sau đây chỉ gồm những từ Hán Việt có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau?

 • A. Thi ca, hội phí, tân binh, khán đài.
 • B. Hậu tạ, cường quốc, thiên thư, tái phạm.
 • C. Phòng hỏa, bảo mật, thi nhân, hậu đãi.
 • D. Phòng gian, ái quốc, thủ môn, chiến thắng.

Câu 12: Từ Hán Việt nào sau đây không phải từ ghép đẳng lập

 • A. Xã tắc
 • B. đất nước
 • C. Sơn thủy
 • D. Giang sơn

Câu 13: Từ nào sau đây có yếu tố "hữu" cùng nghĩa với "hữu" trong "bằng hữu"?

 • A. hữu ngạn. (3)
 • B. hữu hạn. (2)
 • C. Cả (1), (2), (3) đều đúng.
 • D. hiền hữu. (1)
Xem đáp án
 • 60 lượt xem