Về thế thơ, bài thơ này giống với bài thơ nào đã học? Hãy nêu một số đặc điểm của thế thơ đó và chỉ rõ những đặc điếm ấy đã thể hiện ở bài thơ này như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: (Trang 76 - SGK Ngữ văn 7)Về thế thơ, bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra giống với bài thơ nào đã học? Hãy nêu một số đặc điểm của thế thơ đó và chỉ rõ những đặc điếm ấy đã thể hiện ở bài thơ này như thế nào?

Bài làm:

Bài thơ này có thể thơ giống bài Sông núi nước Nam. Đây là bài thơ thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Bài thơ có 4 câu, mỗi câu có 7 tiếng, hiệp vần: 1 – 2 – 4: yên – biên – điền.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021