Đoạn thơ sau trích trong bài “Tháp đổ” của Tố Hữu. Hãy điền vào chỗ trống cuối các dòng thơ một trong các từ “ca hát, bát ngát, ngày qua, muôn hoa” cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

Câu 1: (Trang 150 - SGK Ngữ văn 9) Đoạn thơ sau trích trong bài “Tháp đổ” của Tố Hữu. Hãy điền vào chỗ trống cuối các dòng thơ một trong các từ “ca hát, bát ngát, ngày qua, muôn hoa” cho phù hợp.

Hãy cắt đứt những dây đàn…
Những sắc tàn vị nhạt của…
Nâng đón lấy màu xanh hương…
Của ngày mai muôn thuở với…

Bài làm:

Đoạn thơ được điền đầy đủ như sau:
Hãy cắt đứt những dây đàn ca hát
Những sắc tàn vị nhạt của ngày qua
Nâng đón lấy màu xanh hương bát ngát
Của ngày mai muôn thuở với muôn hoa

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021