Đọc các câu thơ và thực hiện yêu cầu

  • 1 Đánh giá

2. Đọc các câu thơ và thực hiện yêu cầu

(1) Lòng đâu sẵn mối thương tâm,

Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.

(2) Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,

Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng.

(3) Nhìn càng lã chã giọt hồng,

Rỉ tai, nàng mới giãi lòng thấp cao.

(4) Nàng càng giọt ngọc như chan

Nỗi lòng luống những bàng hoàng niềm tây

(5) Giọt châu lã chã khôn cầm,

Cúi đầu chàng những gạt thầm giọt tương.

(6) Dòng thu như xối cơn sầu,

Dứt lời, nàng cũng gieo đầu một bên.

(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Liệt kê các từ đồng nghĩa

Giải thích nghĩa

Nhận xét về tài năng ngôn ngữ của Nguyễn Du

Bài làm:

Liệt kê các từ đồng nghĩa

Giải thích nghĩa

Nhận xét về tài năng ngôn ngữ của Nguyễn Du

Châu sa, lệ hoa, giọt hồng, giọt ngọc, giọt châu, dòng thu

Đều chỉ nước mắt

Tác giả Nguyễn Du có một vốn từ vô cùng phong phú, đặc sắc

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1