Đọc đoạn trích sau ( trong Lão Hạc) của Nam Cao và trả lời câu hỏi:

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu từ tượng hình, từ tượng thanh

a. Đọc đoạn trích sau ( trong Lão Hạc) của Nam Cao và trả lời câu hỏi: ( Đoạn trích trong sách vnen ngữ văn 8 tập 1 trang 34)

(1) Trong các từ in đậm trên, những từ nào gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật sự việc; từ ngữ nào mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người?

(2) Những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái hoặc mô phỏng âm thanh như trên có tác dụng gì trong văn miêu tả và văn tự sự?

(3) Từ đó, hãy cho biết thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh và tác dụng của chúng trong văn miêu tả và tự sự

Bài làm:

(1)

  • Những từ gợi tả hình ảnh,dáng vẻ,trạng thái sự vật là: móm mém, xồng xộc, vật vã, rủ rượi, xộc xệch, sòng sọc
  • Những từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên,của con người là: hu hu,ư ử

(2) Những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái, hoặc mô phỏng âm thanh rất có tác dụng trong văn miên tả và văn tự sự. Cụ thể:

  • Từ tượng thanh làm cho bài văn,đoạn văn thêm sinh động,thú vị hơn.
  • Từ tượng hình giúp người đọc hình dung được nhân vật có trạng thái,dáng vẻ và hình ảnh như thế nào.

(3)

  • Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên của con người.
  • Từ tượng hình, từ tượng thanh do có chức năng gợi hình và mô phỏng âm thanh cụ thể, sinh động như trong cuộc sống nên có giá trị biểu cảm cao.
  • Tác dụng của từ tượng hình tượng thanh trong văn miêu tả và tự sự: Từ tượng hình,từ tượng thanh gợi được hình ảnh,âm thanh cụ thể,sinh động,có giá trị biểu cảm
  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1