Đọc văn bản sau và cho biết vấn đề được giải thích và phương pháp giải thích trong văn bản

  • 1 Đánh giá

C-D. Hoạt động luyện tập và vận dụng

1. Đọc văn bản sau và cho biết vấn đề được giải thích và phương pháp giải thích trong văn bản ( LÒNG NHÂN ĐẠO)

Bài làm:

Vấn đề giải thích : lòng nhân đạo

Phương pháp giải thích:

  • Nêu định nghĩa: Lòng nhân đạo tức là lòng thương người
  • Nêu các biểu hiện của lòng thương người: ông lão hành khất, đứa trẻ nhặt từng mẩu bánh, mọi người xót thương
  • Lập luận đối chiếu bằng cách đưa ra câu nói của Thánh Găngđi : " Chinh phục được mọi người . lòng nhân đạo đến cùng và tột độ vậy"
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2