Làm bài tập chính tả a) Điền x hay s vào chỗ trống ...

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động luyện tập

1.Viết các đoạn, bài chứa âm, vần dễ mắc lỗi

2. Làm bài tập chính tả

a) Điền x hay s vào chỗ trống :

...ử lí, ...ử dụng; giả ...ử, bổ ...ung; ...ung phong.

b) Điền dấu hỏi, dấu ngã trên chữ in nghiêng : tiêu sử, tuần tiêu ; manh trăng, manh liệt ; dũng manh, manh bom.

c) Điền vào chỗ trống : chung hay trung

... sức, ... thành, ... cuộc, tập ...

d) Tìm từ theo yêu cầu :

 • Tìm các từ chứa tiếng có âm đầu là ch, tr
 • Tìm từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã.
 • Tìm ba từ có tiếng mở đầu bằng phụ âm r, gi, d.
 • Tìm hai từ có chứa vần ơn, ên.

e) Đặt câu :

 • Đặt câu trong đó có hai tiếng mở đầu bằng phụ âm x, s.
 • Đặt câu trong đó có hai tiếng chứa vần in, inh.
 • Đặt câu trong đó có hai tiếng chứa vần an, ang.

Bài làm:

a. xử lí, sử dụng, giả sử, xét xử, bổ sung, xung phong.

b. tiểu sử, tuần tiễu, mảnh trăng, mãnh liệt, dũng mãnh, mảnh bom.

c. chung sức, trung thành, chung cuộc, tập trung.

d.

 • Tìm các từ chứa tiếng có âm đầu là ch, tr: trang trải, chung thủy, trân trọng
 • Tìm từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã: tĩnh tâm, bướng bỉnh
 • Tìm ba từ có tiếng mở đầu bằng phụ âm r, gi, d.: ra vào, gia đình, dành dụm
 • Tìm hai từ có chứa vần ơn, ên: ơn nghĩa, lên xuống

e.

 • Đặt câu trong đó có hai tiếng mở đầu bằng phụ âm x, s: Sao chúng ta không thể đi xem phim nhỉ?
 • Đặt câu trong đó có hai tiếng chứa vần in, inh.: Mình vừa nhận được tin thông báo bữa tiệc sẽ được tổ chức rất linh đình
 • Đặt câu trong đó có hai tiếng chứa vần an, ang: Năm mới, chúc gia đình an khang thịnh vượng
 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2