Từ việc tìm hiểu trên, hãy cho biết: Bài văn lập luận giải thích cần được thực hiện theo những bước nào?...

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Các bước làm bài văn lập luận giải thích.

2. Từ việc tìm hiểu trên, hãy cho biết: Bài văn lập luận giải thích cần được thực hiện theo những bước nào? Dàn ý của bài văn lập luận giải thích gồm những phần nào? Mỗi phần có nội dung và yêu cầu cụ thể gì? ( Cần trả lời được câu hỏi: Là gì? Vì sao? Như thế nào? Vận dụng vào thực tế ra sao?) Lời văn giải thích cần đảm bảo yêu cầu gì?

Bài làm:

Các bước thực hiện bài văn lập luận giải thích:

 • B1: Tìm hiểu đề và tìm ý
 • B2:Lập dàn bài
 • B3:Viết bài
 • B4:Đọc lại,sửa chữa

Dàn ý của bài văn lập luận giải thích gồm:

MB:

 • Giới thiệu câu tục ngữ
 • Trích câu tục ngữ

TB:

 • Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng - Giải thích nghĩa sâu ( phân tích ý nghĩa câu tục ngữ bằn lí lẽ và dẫn chứng )
 • Bình luận tính đúng sai của vấn đề
 • Bàn luận về vấn đề, liên hệ, mở rộng, lật ngược vấn đề
 • Rút ra bài học cho bản thân

KB: Khẳng định lại câu tục ngữ ( nội dung, ý nghĩa câu tục ngữ )

 • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2