Luyện tập về phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập về phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

a) Đọc gợi ý sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới.

Lập luận là đưa ra luận cứ nhằm dẫn dắt người nghe ( người đọc ) đến một kết luận hay chấp nhận một kết luận, mà kết luận đó là một tư tưởng ( quan điểm, ý định ) của người nói ( người viết )

(1) Xác định luận cứ, kết luận trong các câu sau đây:

  • Hôm nay trời mưa, chúng ta không đi chơi công viên nữa
  • Em thích đọc sách, vì qua sách em học được rất nhiều điều.
  • Trời nóng quá, đi ăn kem đi.

(2) Xác định mối quan hệ giữa luận cứ và kết luận trong các câu ở mục (1).

(3) Vị trí của luận cứ và kết luận trong các câu ở mục (1)

Bài làm:

(1)

Luận cứ

Kết luận

Hôm nay trời mưa

chúng ta không đi chơi công viên nữa

Em thích đọc sách vì qua sách em học được rất nhiều điều.

Em thích đọc sách

Trời nóng quá

đi ăn kem đi.

(2) Mối quan hệ giữ luận cứ và kết luận vô cùng chặt chẽ hay nói cách khác luận cứ chính là nguyên nhân để đưa đến kết luận.

(3) Vị trí của luận cứ và luận điểm có thể thay đổi được cho nhau. ví dụ:

Chúng ta không đi chơi công viên nữa, (vì) hôm nay trời mưa.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021