Câu in đậm có cấu tạo như thế nào ? Lựa chọn phương án trả lời đúng: ...

 • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu về câu đặc biệt

a) Cho ba câu sau :

Ôi, em Thủy ! Tiếng kêu sứng sốt của cô giáo làm tôi giật mình . Em tôi bước vào lớp .

( Khánh Hoài )

Câu in đậm có cấu tạo như thế nào ? Lựa chọn phương án trả lời đúng:

a.

 • (1) Nó là một câu bình thường có chủ ngữ và vị ngữ .
 • (2) Đó là một câu rút gọn , lược bỏ cả chủ ngữ lẫn vị ngữ.
 • (3) Đó là một câu không xác định được chủ ngữ và vị ngữ

b) Nếu gọi câu in đậm ở mục a) là câu đặc biệt thì dòng nào sau đây có thể xem là khái niệm về câu đặc biệt ?

 • (1) Câu đặc biệt là loại câu bị lược bỏ cả chủ ngữ và vị ngữ .
 • (2) Câu đặc biệt là loại câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ- vị ngữ
 • (3) Câu đặc biệt là loại câu mà từ ngữ trong câu có thể xem là chủ ngữ và cũng có thể xem là vị ngữ .

c) Kẻ bảng sau vào vở rồi đánh dấu (x) vào ô thích hợp .

Tác dụng

Bộc lộ cảm xúc

Liệt kê , thông báo về sự tồn tại của sự vật hiện tượng

Xác định thời gian, nơi chốn

Gọi đáp

Câu đặc biệt

Một đêm mùa xuân. Trên dòng sông êm ả, cái đò cũ của bác tài Phán cứ từ từ trôi

Đoàn người muốn nhốn nháo lên. Tiếng rao. Tiếng vỗ tay

“ Trời ơi”, cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. Lũ nhỏ cũng khóc ngày một to hơn

An gào lên:

-Sơn! Em Sơn! Sơn ơi!

Chị An ơi!

Sơn đã nhìn thấy chị

d) Ghi tổng kết về tác dụng của câu đặc biệt trong giao tiếp .

Bài làm:

a. Chọn: (3) Đó là một câu không xác định được chủ ngữ và vị ngữ

b. Chọn: (2) Câu đặc biệt là loại câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ- vị ngữ.

c.

Tác dụng

Bộc lộ cảm xúc

Liệt kê , thông báo về sự tồn tại của sự vật hiện tượng

Xác định thời gian, nơi chốn

Gọi đáp

Câu đặc biệt

Một đêm mùa xuân. Trên dòng sông êm ả, cái đò cũ của bác tài Phán cứ từ từ trôi

x

Đoàn người muốn nhốn nháo lên. Tiếng rao. Tiếng vỗ tay

x

“ Trời ơi”, cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. Lũ nhỏ cũng khóc ngày một to hơn

x

An gào lên:

-Sơn! Em Sơn! Sơn ơi!

-Chị An ơi!

Sơn đã nhìn thấy chị

x

d. Tác dụng câu rút gọn

 • Xác định thời gian, nơi chốn
 • Liệt kê, thông báo về sự có mặt của sự vật, hiện tượng
 • Bộc lộ cảm xúc
 • Gọi đáp
 • 62 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2