Theo em, lí do viết đơn và lí do viết giấy đề nghị giống và khác nhau ở điểm nào ?

  • 1 Đánh giá

3. Theo em, lí do viết đơn và lí do viết giấy đề nghị giống và khác nhau ở điểm nào ?

Bài làm:

Giống nhau :đều đưa ra lý do để thuyết phục giải thích

Khác nhau:

  • Lí do viết đơn là mình viết lý do được viết ra với mục đích viết đơn vd : đơn xin nghỉ học lý do viết ra với mục đích viết đơn là vì ốm nên nghỉ học...
  • Giấy đề nghị: đề nghị một ai đó làm theo mình với một mục đích nào đó.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021