Trong các tình huống sau đây, tình huống nào phải viết giấy đề nghị?

  • 1 Đánh giá

4. Trong các tình huống sau đây, tình huống nào phải viết giấy đề nghị?

a. Có một bộ phim rất hay, liên quan tới tác phẩm đang học, tập thể lớp muốn được đi xem.

b. Tổ em đi học nhóm, do sơ ý nên một bán trong tổ kị kẻ gian lấy mất xe đạp.

Bài làm:

Tình huống a cần viết giấy đề nghị còn tình huống b cần viết tường trình

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021