Giới thiệu ngắn gọn về tinh thần yêu nước được thể hiện ở mỗi hình ảnh sau đây.

  • 2 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động.

Giới thiệu ngắn gọn về tinh thần yêu nước được thể hiện ở mỗi hình ảnh sau đây.

Bài làm:

Dân ta có một truyền thống yêu nước nồng nàn. Suốt bốn nghìn năm lịch sử dựng nước cứu nuwocs nhân dân ta đã chống trọi với rất nhiều kẻ thù. Dưới sự áp bức đô hộ của lũ bè giặc bán nước và cướp nước, nhân dân ta đã đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược giành lấy độc lập tự do, giành lấy chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Những con người đứng lên chống giặc ngoại xâm trong những câu chuyện được kể lại như sự tích Thánh Gióng, cuộc khởi nghĩa bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo,... hay ói đâu xa cuộc kháng chiến trường tồn của dân tộc là hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mĩ, nhân ta đã kiên cường bất khuất. Những đêm ngày dân ta kéo pháo, những chiếc xe ngày đêm băng băng ra mặt trận tiếp trợ cho hàng vạn con người yêu nước nguyện hi sinh tính mạng để đánh đuổi kẻ thfu. Máu, nước mắt, mồ hôi hòa quyện cùng tinh thần kiê cường bất khuất ấy đã làm nên một Việt Nam anh dũng, một Việt Nam sắc đò sao vàng tràn đầy tinh thần yêu nước bất diệt.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2