Đọc bảng dưới đây, sau đó điền dấu gạch ngang vào các ô vuông trong các ví dụ cho phù hợp :

 • 1 Đánh giá

c) Dấu gạch ngang

(1) Đọc bảng dưới đây, sau đó điền dấu gạch ngang vào các ô vuông trong các ví dụ cho phù hợp :

 • Dấu gạch ngang có những công dụng sau :
 • Đặt giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.
 • Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê.
 • Nối các từ nằm trong một liên danh

Ví dụ 1. Đẹp quá đi (...) mùa xuân ơi (.....) mùa xuân của Hà Nội thân yêu [...]

( Vũ Bằng )

Ví dụ 2. Có người khẽ nói :

(....) Bẩm, dễ có khi vỡ!

(...) Ngài cau mặt, gắt rằng :

(...) Mặc kệ !

Ví dụ 3. Một nhân chứng thứ hai của cuộc hội kiến Va-ren (...) Phan Bội Châu ( xin chẳng dám nêu tên nhân chứng này ) lại quả quyết cho rằng (Phan) Bội Châu đã nhổ vào mặt Va-ren ; cái đó thì cũng có thể.

(2) Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối bằng cách ghi dấu x vào ô vuông cuối mỗi nhận xét đúng:

 • Dấu gạch nối dùng để nối cách tiếng trong một từ ghép phiên âm tiếng nước ngoài (...)
 • Dấu gạch nối không phải là một dấu câu (...)
 • Dấu gạch nối ngắn hơn dấu gạch ngang (...)
 • Dấu gạch nối dùng để nối các từ trong một liên danh (...)

Bài làm:

Ví dụ 1. Đẹp quá đi( !) Mùa xuân ơi (!) mùa xuân của Hà Nội thân yêu [...]

( Vũ Bằng )

Ví dụ 2. Có người khẽ nói :

(-) Bẩm, dễ có khi vỡ!

(không có dấu) Ngài cau mặt, gắt rằng :

(-) Mặc kệ !

Ví dụ 3. Một nhân chứng thứ hai của cuộc hội kiến Va-ren (-) Phan Bội Châu ( xin chẳng dám nêu tên nhân chứng này ) lại quả quyết cho rằng (Phan) Bội Châu đã nhổ vào mặt Va-ren ; cái đó thì cũng có thể.

(2)

 • Dấu gạch nối dùng để nối cách tiếng trong một từ ghép phiên âm tiếng nước ngoài (x)
 • Dấu gạch nối không phải là một dấu câu (x)
 • Dấu gạch nối ngắn hơn dấu gạch ngang (x)
 • Dấu gạch nối dùng để nối các từ trong một liên danh (...)
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2