Nhận xét về giá trị hiện thực và nhân đạo của truyện Sống chết mặc bay.

  • 1 Đánh giá

e. Nhận xét về giá trị hiện thực và nhân đạo của truyện Sống chết mặc bay.

Bài làm:

  • Giá trị hiện thực: phản ánh sự đối lập hoàn toàn giữa cuộc sống của nhân dân với cuộc sống của bọn tham quan lại mà kẻ đứng đầu ở đây là tên quan phủ''lòng lang dạ thú''
  • Giá trị nhân đạo: thể hiện niềm cảm thương của tác giả trước cảnh sống lầm than, cơ cực của người dân do thiên tai và lên án thái độ vô trách nhiệm của bọn cầm quyền đương thời

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2