Đọc hai văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu dưới.

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu về văn bản đề nghị.

a. Đọc hai văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu dưới.

(1)Văn bản trên có những điểm gì giống và khác nhau?

(2) Viết giấy đề nghị nhằm mục đích gì?

(3) Giấy đề nghị cân fchus ý những yêu cầu gì về nội dung và hình thức trình bày?

(4) Hãy rút ra cách làm một văn bản đề nghị.

Bài làm:

(1) Giống nhau: Về mặt hình thức đều trình bày theo một số mục được quy định

Khác nhau: Về nội dung văn bản 1 nội dung trình bày sự việc trình bày với giáo viên đề nghị bảng mới, còn văn bản 2 trình bày việc lấn chiếm trái phép của một số gia đình đề nghị được giải quyết.

(2) Viết giấy đề nghị nhằm mục đích để đạt được mong muốn nguyện vọng ý kiến đến một cá nhân hay tổ chức có thẫm quyền để xin giải quyết một vấn đề gì đó.

(3) Giấy đề nghị cần chú ý:

  • Nội dung: rõ ràng ngắn gọn không thừa thiếu
  • Hình thức: Sạch sẽ, trang trọng, đúng quy định

(4) Cách làm một văn bản đề nghị:

  • Trong cuộc sống sinh hoạt và học tập, khi xuất hiện một nhu cầu, quyền lợi chính đáng nào đó của cá nhân hay một tập thể ( thường là tập thể ) thì người ta viết văn bản đề nghị gửi lên cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền để nêu ý kiến của mình.
  • Văn bản đề nghị cần trình bày trang trọng, ngắn gọn và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn. Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ nhưng cần chú ý các mục sau: Ai đề nghị? Đề nghị ai ( nơi nào)? Đề nghị điều gì?
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021