Tìm thành phần trạng ngữ trong các đoạn chính dưới đây :

  • 1 Đánh giá

b) Tìm thành phần trạng ngữ trong các đoạn chính dưới đây :

(1) Cơn gió mùa hạ lướt qua vùng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá , như báo trước mùa về của một thức quả thanh nhã và tinh khiết . Các bạn có ngửi thấy, khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa non tươi , ngửi thấy cái mùi thơm mát của bông lúa non không ? Trong cái vỏ xanh kia , có một giọi sữa trắng thơm , phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì cái chất quý trong sạch của Trời.

(2) Chúng ta có thể khẳng định rằng : cấu tạo của Tiếng Việt , với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói trên đây , là một chứng cớ khá rõ về sức sống của nó

Bài làm:

Trạng ngữ được in đậm lần lượt là:

(1) Cơn gió mùa hạ lướt qua vùng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá , như báo trước mùa về của một thức quả thanh nhã và tinh khiết . Các bạn có ngửi thấy, khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa non tươi , ngửi thấy cái mùi thơm mát của bông lúa non không ? Trong cái vỏ xanh kia , có một giọi sữa trắng thơm , phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì cái chất quý trong sạch của Trời.

(2) Chúng ta có thể khẳng định rằng : cấu tạo của Tiếng Việt , với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói trên đây , là một chứng cớ khá rõ về sức sống của nó

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2