Yếu tố nào không thuộc đặc trưng của văn bản nghị luận?

  • 1 Đánh giá

c. Yếu tố nào không thuộc đặc trưng của văn bản nghị luận?

A. Luận điểm

B. Luận cứ

C. Phương pháp lập luận

D. Hình ảnh, cảm xúc

Bài làm:

Chọn D. Hình ảnh, cảm xúc

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021