Nối câu ca dao ở cột trái với địa danh mà câu ca dao đó nói tới ở cột phải :

  • 1 Đánh giá

4. Nối câu ca dao ở cột trái với địa danh mà câu ca dao đó nói tới ở cột phải :

a) Anh đi anh nhớ non Côi Nhớ sông Vị Thủy, nhớ người tình chung.

(1) Hà Nội

b) Vải Quang, húng Láng, ngổ Đầm Cá rô đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây .

(2) Nam Định

c) Công đâu, công uổng, công thừa, Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan.

(3) Bình Định

d) Đồng Đăng có phố Kì Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.

(4) Lạng Sơn

Bài làm:

Nối:

a - 2

b - 1

c - 3

d - 4

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021