Em hãy sắp xếp các mục sau đây theo đúng trình tự của một băn bản đề nghị.

 • 1 Đánh giá

b. Em hãy sắp xếp các mục sau đây theo đúng trình tự của một băn bản đề nghị.

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ
 • Địa điểm và nơi làm giấy tờ đề nghị
 • Nơi ( người) nhận đề nghị
 • Tên văn bản: Giấy đề nghị( hoặc Bản kiến nghị)
 • Nếu sự việc, lí do và ý kiến cần đề nghị
 • Người(tổ chức) đề nghị
 • Chữ kí và họ tên người đề nghị.

Bài làm:

Thứ tự sắp xếp là:

 • 1 quốc hiệu tiêu ngữ
 • 2 địa điểm và thời gian làm giấy đề nghị
 • 3 tên văn bản giấy đề nghị hoặc bản kiến nghị
 • 4 nơi nhận giấy đề nghị
 • 5 người tổ chức đề nghị
 • 6 nêu sự việc , lí do và ý kiến cần đề nghị
 • 7 chữ kí và họ tên người đề nghị
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021