d. Đọc phần lưu ý, phân tích yêu cầu và cách viết văn bản báo cáo.

  • 2 Đánh giá

d. Đọc phần lưu ý, phân tích yêu cầu và cách viết văn bản báo cáo.

Bài làm:

=> Từ lưu ý trên ta thấy để viết được một văn bản báo cáo cần lưu ý theo những yêu cầu được nêu ra, có đầy đủ các phần mục, nội dung báo cáo cần phản ánh đúng sự thật khách quan, nêu đúng ưu điểm, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn, việc đã giải quyết, việc còn tồn đọng, không được hư cấu hoặc chủ quan duy ý chí;báo cáo phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh những lưu ý trên báo cáo cũng cần phải kịp thời thể hiện ý thức, kỷ luật, ý thức tôn trọng tổ chức, tôn trọng cấp trên, có trách nhiệm với công việ

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021