Mỗi nhóm một trong các luận điểm sau và mỗi bạn trong nhóm hãy nói một câu để tạo nên một đoạn văn chứng minh.

 • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động.

1. Mỗi nhóm một trong các luận điểm sau và mỗi bạn trong nhóm hãy nói một câu để tạo nên một đoạn văn chứng minh.

 • Học văn rất khó
 • Học văn rất cần thiết
 • Học văn không khó

Bài làm:

VD: Luận điểm: Học văn rất cần thiết

 • Trong đời sống cũng như trong sinh hoạt hàng này,chúng ta dùng văn chương để giao tiếp.
 • Có hiểu văn mới hiểu người
 • Văn học là một thế giới riêng được ghi trên giấy.
 • Thử hỏi nếu thế giới này mà không có văn chương thì không biết như thế nào?
 • Không có văn chương, con người không thể truyền lại cho thế hệ con cháu những gì họ đãhọc được từ trước đến nay.
 • ....
 • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2