Ở mỗi câu có trạng ngữ, em có thể chuyển trạng ngữ sang những vị trí nào trong câu ?

  • 1 Đánh giá

c) Ở mỗi câu có trạng ngữ, em có thể chuyển trạng ngữ sang những vị trí nào trong câu ?

Bài làm:

Có thể chuyển trạng ngữ vào 3 vị trí khác nhau trong câu:

  • Đầu câu.

VD: Hôm qua,em được mẹ cho đi chơi vườn thú

  • Giữa chủ ngữ và vị ngữ.

VD: Em hôm qua được mẹ cho đi chợ tết.

  • Cuối câu.

VD: Em được mẹ cho đi chợ tết vào hôm qua.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2