Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi bên dưới :

 • 1 Đánh giá

C.Hoạt động luyện tập

1.Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi bên dưới :

a) Người ta là hoa đất.

b) Người sống , đống vàng.

c) Muốn làm nghề , chớ nề học hỏi.

d) Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

e) Chết trong còn hơn sống đục.

(1) Ý nghĩa của câu tục ngữ trên là gì?

(2) Những kinh nghiệm bài học mà nhân dân đúc kết qua câu tục ngữ này còn có giá trị trong thời đị ngày nay hay không? Vì sao?

(3) Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghê thuật được sử dụng trong các câu trên?

Bài làm:

(1) Ý nghĩa:

 • a. Đề cao giá trị của con người
 • b. Đề cao giá trị của con người, tính mạng của con người là quý trong nhất.
 • c. Muốn giỏi nghề thì không ngại khó khăn mà học hỏi
 • d.Chớ thấy khó khăn mà nản lòng bỏ cuộc
 • e. Thà chết trong danh dự còn hơn sống trong nhục nhã, hèn hạ

(2) Những kinh nghiệm mà ông cha ta đúc kết trên đều có giá trị đến ngày nay vì nó khuyên nhủ răn dậy ra bài học, giá trị cuộc sống vô cùng ý nghĩa.

(3) Nghệ thuật:

 • a. So sánh con người với hoa đất, ẩn dụ:" hoa đất" từ đó đề cao giá trị, phẩm chất con người.
 • b. Gieo vần lưng:" sống đống" giúp câu tục ngữ có vần có nhịp, dễ nhớ hơn đồng thời thể hiện được ý nghĩa của câu tục ngữ
 • c. Gieo vần lưng:" nghề- nề" giúp câu tục ngữ có vần có nhịp, dễ nhớ hơn đồng thời thể hiện được ý nghĩa của câu tục ngữ
 • d.Nghệ thuật ẩn dụ:" sóng cả" chỉ những khó khăn, gian truân mà người ta gặp phải.
 • e. Dùng từ trái nghĩa:" chết- sống", "trong-đục" nhằm nổi bật lên phẩm chất của con người, ngay thẳng trung thực còn hơn sống mà làm nhiều điều sai trái.
 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021