Vấn đề dưới đây gợi cho em những suy nghĩ gì? Viết ra suy nghĩ đó.

  • 1 Đánh giá

2. Vấn đề dưới đây gợi cho em những suy nghĩ gì? Viết ra suy nghĩ đó.

Lợi ích của đời sống giản dị:

  • Với bản thân
  • Với gia đình
  • Với xã hội

Bài làm:

  • Với bản thân: được mọi người yêu mến tôn trọng tiết kiệm được thời gian của cải nhờ đó có thể đầu tư và nhiều công việc tốt hơn không phức tạp hóa vấn đề dễ hòa nhập hòa đồng với cộng đồng xã hội
  • Với gia đình góp phần làm nên xã hội văn minh
  • Với xã hội làm cho xã hội ngày một giàu đẹp hơn vì tiết kiệm được thời gian của phải đầu tư vào công việc cho nhà nước

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2