Tại sao nói : Tiếng Việt cần có sự phong phú, đa dạng, nhưng cũng cần có sự thống nhất ?...

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động.

1. Tại sao nói : Tiếng Việt cần có sự phong phú, đa dạng, nhưng cũng cần có sự thống nhất ?

2. Nêu ra các lỗi chính tả trong cách viết phụ âm đầu, vần hoặc thanh điệu mà các em thường mắc phải. Theo em, tại sao các em lại mắc những lỗi như vậy ?

Bài làm:

1. Vì tiếng việt là rất đa dạng không chỉ về ngôn ngữ mà cả phương diện của nó. Tuy đa dạng về ngôn từ nhưng mỗi ngôn ngữ đều phải có sự thống nhất giữa các ý các từ với nhau. Tạo thành câu, từ có nghĩa.

2. Sai các từ ngữ, phân biệt sai về ngữ pháp ví dụ: chân thành - trân trọng,.....Về dấu thì đa phần sẽ ít hơn chủ yếu cách viết phụ âm đầu. Lí do: vì chúng ta phát âm sai dẫn đến viết sau về ngữ pháp hoặc hiểu sai về nghĩa của từ.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2