Kể tên và ghi nhanh công dụng của các dấu câu đươc học ở lớp 7

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Trò chơi đặt câu theo mục đích nói.

2. Kể tên và ghi nhanh công dụng của các dấu câu đươc học ở lớp 7

Bài làm:

*Dấu chấm phẩy :

  • Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp
  • Đánh dấu ranh gới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp

* Dấu chấm lửng:

  • Tỏ ý còn nhiều sự vật , hiện tượng tương tự chưa kể hết
  • Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng ngắt quãng
  • Làm giãn nhịp điệu câu văn , chuẩn bị cho sự xuất hiện của 1 từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm

* Dấu gạch ngang :

  • Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích , giải thích trong câu
  • Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê
  • Nối các từ nằm trong một liên danh
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2