Văn bản Sống chết mặc bay có thể được chia làm mấy đoạn ? Nội dung chính của mỗi đoạn là gì ?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản sau : Sống chết mặc bay

2. Tìm hiểu văn bản

a) Văn bản Sống chết mặc bay có thể được chia làm mấy đoạn ? Nội dung chính của mỗi đoạn là gì ?

Bài làm:

Tác phẩm chia làm ba đoạn:

  • Đoạn 1: “Gần một giờ đêm.... khúc đê này hỏng mất”: Nguy cơ vỡ đê và sự chống đỡ của người dân.
  • Đoạn 2: “Ấy lũ con dân...điếu mày”: Cảnh quan phủ cùng nha lại đánh tổ tôm ở trong đình.
  • Đoạn 3: Phần còn lại: Đê bị vỡ nhân dân rơi vào cảnh thảm sầu
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2