Viết tiếp kết luận cho luận cứ sau:

  • 1 Đánh giá

3. Viết tiếp kết luận cho luận cứ sau:

a. Ngồi mãi ở nhà chán lắm...

b, Ngày mai đã đi thi rồi mà còn bài vở nhiều quá.....

c, Một số bạn nói năng thật khó nghe.....

d, Các bạn đã lớn rồi...

e, Cậu này ham đá bóng thật ...

Bài làm:

a. Ngồi mãi ở nhà chán lắm, ra ngoài chơi thôi.

b, Ngày mai đã đi thi rồi mà còn bài vở nhiều quá, nhất định phải học cho xong mới được

c,Một số bạn nói năng thật khó nghe khiến người khác vô cùng khó chịu

d,Các bạn đã lớn rồi nên tự giác đi thôi

e,Cậu này ham đá bóng thật sau này chắc sẽ trở thành một cầu thủ giỏi

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021