Tìm hiểu thêm về các loại văn bản báo cáo. Ghi lại tên 2-3 văn bản

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu thêm về các loại văn bản báo cáo. Ghi lại tên 2-3 văn bản

Bài làm:

Một vài tên văn bản báo cáo như sau:

  • Báo cáo kết quả xếp loại thi đua của lớp trong tháng.
  • Báo cáo về buổi sinh hoạt chi đoàn của lớp
  • Báo cáo về tình hình học tập của lớp khi kết thúc năm học.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021