Em thường đọc những sách gì? Hãy giải thích vì sao em đọc nhiều sách ấy.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Em thường đọc những sách gì? Hãy giải thích vì sao em đọc nhiều sách ấy.

Bài làm:

Em thường đọc những sách như: văn học tuổi trẻ, toán tuổi trẻ,.. Những quyển sách ấy cung cấp cho em rất nhiều kiến thức bổ ích về môn học mà em yêu thích và muốn tìm hiểu.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021