Tìm thêm một loại văn bản hành chính khác mà em biết.

  • 1 Đánh giá

3. Tìm thêm một loại văn bản hành chính khác mà em biết.

Bài làm:

Những loại văn bản hành chính khác mà em biết là:

  • Giấy khai sinh
  • Giấy chứng nhận
  • Sơ yếu lí lịch
  • Các loại đơn: đơn xin phép nghỉ học, đơn xin vào học,.....
  • Bản cam kết, bản kiểm điểm,.....
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021