Kẻ bảng sau vào vở và điền nội dung khái quá các phần theo bố cục của văn biểu cảm:

  • 1 Đánh giá

b. Kẻ bảng sau vào vở và điền nội dung khái quá các phần theo bố cục của văn biểu cảm:

Mở bài

Thân bài

Kết bài

Bài làm:

Mở bài

Nêu đối tượng biểu cảm, khái quát cảm xúc ban đầu

Thân bài

Nêu cảm nghĩ về đối tượng

Kết bài

Khẳng định lại cảm xúc mà mình dành cho đối tượng

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2