Theo em cần làm gì để giữ gìn và bảo vệ kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca của dân tộc ?

  • 1 Đánh giá

6. Theo em cần làm gì để giữ gìn và bảo vệ kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca của dân tộc ?

Bài làm:

  • Sử dụng tục ngữ, ca dao, dân ca đúng cách
  • Phải vận dụng đúng những kinh nghiệm mà ông cha ta đã để là trong những câu ca dao tục ngữ
  • Kinh nghiệm mà ông cha ta để lại trong ca dao, tục ngữ rất hữu ích trong cuộc sống hàng ngày nên phải tuyên truyền mọi người bảo vệ và giữ gìn

  • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2