. Đọc các văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới. Qua hai văn bản trên, hãy rút mục đích, nội dung của văn bản báo cáo để điền vào bảng sau :

  • 1 Đánh giá

B.Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu mục đích, nội dung, cách viết văn bản báo cáo.

a. Đọc các văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới.

Qua hai văn bản trên, hãy rút mục đích, nội dung của văn bản báo cáo để điền vào bảng sau :

Câu hỏi

Trả lời

Mục đích của hai văn bản (Viết báo cáo để làm gì?)

Tình huống viết văn bản báo cáo ( Vì sao phải viết văn bản báo cáo)

Nội dung của hai văn bản(đề cập đến vấn đề gì?)

Bài làm:

Câu hỏi

Trả lời

Mục đích của hai văn bản (Viết báo cáo để làm gì?)

  • Văn bản 1: báo cáo kết quả hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Văn bản 2: Báo cáo kết quả khuyên góp ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ

Tình huống viết văn bản báo cáo ( Vì sao phải viết văn bản báo cáo)

  • Văn bản 1: Vì để thiết thực chào mừng ngày 20-11, hưởng ứng đợt phát động thi đua làm nhiều việc tốt. Nên lớp viết báo cáo đến nhà trường về những hoạt động hưởng ứng lớp 7B đã thực hiện
  • Văn bản 2: Hưởng ứng phong trào quyên góp giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt. Nên lớp 7C viết báo cáo về một số món quà của các bạn đã ủng hộ

Nội dung của hai văn bản(đề cập đến vấn đề gì?)

  • Văn bản 1: Báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng ngày Nhà giáo Việt Nam đến BGH nhà trường, cụ thể là: học tập, kỷ luật, lao động, các hoạt động khác
  • Văn bản 2: Báo cáo kết quả quyên góp ủng hộ của bạn học sinh vùng lũ đến tổng phụ trách. Cụ thể là: Quần áo, sách vở, tiền
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2