(1) Tìm hiểu đề văn Chớ nên tự phụ....

  • 1 Đánh giá

b) Tìm hiểu đề văn nghị luận

(1) Tìm hiểu đề văn Chớ nên tự phụ.

  • Đề nêu nên vấn đề gì ?
  • Đối tượng và phạm vi bàn luận ở đây là gì ?
  • Khuynh hướng của đề là khẳng định hay phủ định ?
  • Để có thể làm tốt đề này , người viết cần chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng gì ?

(2) Từ việc tìm hiểu đề trên, hãy cho biết : Cần tìm hiểu những gì để có thể làm một đề văn nghị luận?

Bài làm:

(1) Tìm hiểu đề văn chớ nên tự phụ:

  • Vấn đề: khuyên con người không nên tự phụ vì tính tự phụ mang lại rất nhiều tác hại.
  • Đối tượng và phạm vị bàn luận: tính tụ phụ cũng những tác hại của nó.
  • Khung hướng của đề là phủ định.
  • Để có thể làm tốt đề này người viết cần có thái độ phê phán thói tự phụ, kiêu căng khẳng định vốn ham học hỏi, biết người biết ta.

(2) Để làm một bài văn nghị luận cần xác định đúng vấn đề, phạm vi, tính chất của bài văn nghị luận để không làm sai đề

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2