Điền tên các kiểu câu đơn vào chỗ trống, sau đó vẽ sơ đồ các kiểu câu vào vở bài tập...

 • 1 Đánh giá

2. Hệ thống hóa kiến thức về các kiểu câu đơn và dấu câu đã học

a) Điền tên các kiểu câu đơn vào chỗ trống, sau đó vẽ sơ đồ các kiểu câu vào vở bài tập.

b. Điền vào chỗ trống tên các dấu câu đã học

Bài làm:

a. CÁC KIỂU CÂU ĐƠN

 • Phân loại theo mục đích nói : Câu nghi vấn, câu trần thuật, câu cầu khiến, câu cảm thán
 • Phân loại theo cấu tạo:Câu bình thường, câu đặc biệt

b. Các dấu câu đã học là:

 • Dấu chấm
 • Dấu phẩy
 • Dấu chấm than(chấm cảm)
 • Dấu hỏi
 • Dấu chấm lửng
 • Dấu gạch ngang
 • Dấu 2 chấm
 • Ngoặc đơn
 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021