Câu tục ngữ : “Nói có sách, mách có chứng” khuyên chúng ta điều gì ?

  • 1 Đánh giá

2. Câu tục ngữ : “Nói có sách, mách có chứng” khuyên chúng ta điều gì ?

Bài làm:

Câu tục ngữ : “Nói có sách, mách có chứng” khuyên chúng ta muốn nói một điều gì đó thì phải có bằng chứng cụ thể, không đc nói "đại", nói suông,...

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2