Trong văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả đã lập luận theo trình tự từ những nhận xét khái quát đến

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Trong văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả đã lập luận theo trình tự từ những nhận xét khái quát đến chứng minh bằng những biểu hiện cụ thể . Em hãy liệt kê một số nhận xét và biểu hiện đó vào bảng sau:

Nhận xét khái quát

Các biểu hiện cụ thể

1.

2.

3.

Bài làm:

Nhận xét khái quát

Các biểu hiện cụ thể

1.Bữa ăn

  • Chỉ vài ba món đơn giản
  • Lúc ăn không để rơi vãi một hột cơm
  • Ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp sế

2.Cái nhà

  • Cái nhà sàn chỉ vẹn vẹn có ba phòng

3. Lối sống

  • Bác suốt đời làm việc , suốt ngày làm việc , làm từ việc nhỏ đến lớn
  • Giản dị trong quan hệ , đời sống , tác phong , lời nói , bài viết
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2