Đọc các ví dụ sau và hoàn thành bảng theo mẫu để phân biệt dấu gạch ngang và dấu gạch nối :

  • 1 Đánh giá

3. Đọc các ví dụ sau và hoàn thành bảng theo mẫu để phân biệt dấu gạch ngang và dấu gạch nối :

a) Chỉ có anh lính dõng An Nam bồng súng chào cờ giữa cửa ngục là cứ bảo rằng, nhìn qua chấn song, có thấy một sự thay đổi nhẹ trên nét mặt người tử tù lừng tiếng. Anh quả quyết-(1) cái anh chàng ranh mãnh đó-(2) rằng có thấy đôi ngọn râu mép người tù nhếch lên một tí rồi hạ xuống ngay, và cái đó chỉ diễn ra có một lần thôi.

( Nguyễn Ái Quốc )

b) –(3) Quan có cái mũ hai sừng trên chóp sọ ! –(4) Một chú bé con thầm thì.

–(5) Ồ ! Cái áo dài đẹp chửa ! –(6) Một chị con gái thốt ra.

( Nguyễn Ái Quốc )

c) –Thừa Thiên –(7) Huế là một tỉnh giàu tiềm năng kinh doanh du lịch.

d) –(8) Các con ơi, đây là lần cuối cùng thầy dạy các con. Lệnh từ Béc –(9)nin là từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An –(10)dát và Lo –(11)ren

( An – phông – xơ Đô – dê )

STT

Dấu

Công dụng

(1)

M : dấu gạch ngang

Mở đầu bộ phận chú thích

(2)

...

...

(3)

...

...

(4)

...

...

(5)

...

...

(6)

...

...

(7)

...

...

(8)

...

...

(9)

...

...

(10)

...

...

(11)

...

...

Bài làm:

STT

Dấu

Công dụng

(1)

M : dấu gạch ngang

Mở đầu bộ phận chú thích

(2)

dấu gạch ngang

Mở đầu bộ phận chú thích, giải thích.

(3)

dấu gạch ngang

Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật

(4)

dấu gạch ngang

Mở đầu bộ phận chú thích, giải thích

(5)

dấu gạch ngang

Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật

(6)

dấu gạch ngang

Mở đầu bộ phận chú thích, giải thích

(7)

dấu gạch ngang

Nối các từ trong một liên danh

(8)

dấu gạch ngang

Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật

(9)

dấu gạch nối

Nối các tiếng trong một từ ghép phiên âm tiếng nước ngoài

(10)

dấu gạch nối

Nối các tiếng trong một từ ghép phiên âm tiếng nước ngoài

(11)

dấu gạch nối

Nối các tiếng trong một từ ghép phiên âm tiếng nước ngoài

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2