Nêu một tình huống trong sinh hoạt và học tập ở trường, lớp em thấy cần viết giấy đề nghị.

  • 1 Đánh giá

2. Nêu một tình huống trong sinh hoạt và học tập ở trường, lớp em thấy cần viết giấy đề nghị.

Bài làm:

  • Đề nghị nhà trường cho lớp mượn phòng học vào cuối tuần để học thêm.
  • Đề nghị nhà trường sửa lại một số chiếc quạt và đèn bị trục trặc.
  • Lớp học bị hỏng mất hai chân song cửa sổ, viết giấy đề nghị Ban giám hiệu nhà trường cho sửa lại để đảm bảo tài sản trong lớp học.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2