Trao đổi với người thân bạn bè nêu một số trường hợp cụ thể trong đời sống ứng dụng các câu tục ngữ trong bài

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động luyện tập.

1. Trao đổi với người thân bạn bè nêu một số trường hợp cụ thể trong đời sống ứng dụng các câu tục ngữ trong bài.

2. Nêu một số tình huống giao tiếp hằng ngày của em (hặc những người xung quanh) có sử dụng câu rút gọn trong đó:

a. Trương hợp sử dụng câu rút gọn hiệu quả.

b. Trường hợp sử dụng câu rút gọn không đúng, vi phạm nguyên tắc giao tiếp ngôn ngữ.

Bài làm:

1.Một số trường hợp như:

  • Bố mẹ dạy con cái " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"
  • Bảo những người lười "Có ăn thì lăn vào bếp".
  • Nói về tinh thần đoàn kết trong lớp về một vấn đề nào đó "Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao".
  • Nói về tình yêu thương giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn:" Lá lành đùm lá rách"

2. a. Trường hợp sử dụng câu rút gọn hiệu quả:

-Bao giờ cậu đưa mình cuốn sách đó:

-Mai nhé.

b. Trường hợp sử dụng câu rút gọn không đúng, vi phạm nguyên tắc giao tiếp ngôn ngữ.

- Hôm nay con có bài tập về nhà không?

-Không.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021