Quan sát bảng và nhận xét về bố cục của văn bản báo cáo.

  • 1 Đánh giá

c. Quan sát bảngvà nhận xét về bố cục của văn bản báo cáo.

Bài làm:

Bố cục của văn bản báo cáo trên được trình bày hợp lí, thứ tự sắp xếp các phần đúng theo yêu cầu của một bài báo có, nội dung các phần trong văn bản theo một trình mạch lạc, lõ ràng

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2