Soạn văn 7 VNEN bài 30: Văn bản báo cáo

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 30: Văn bản báo cáo- Sách hướng dẫn học Ngữ Văn 7 tập 2 trang 99. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách soạn chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A.Hoạt động khởi động

Trong những trường hợp dưới đây trường hợp nào cần phải viết văn bản báo cáo? Hãy nêu một tình huống khác mà theo em, cần phải viết văn bản báo cáo.

=> Xem hướng dẫn giải

B.Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu mục đích, nội dung, cách viết văn bản báo cáo.

a. Đọc các văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới.

Qua hai văn bản trên, hãy rút mục đích, nội dung của văn bản báo cáo để điền vào bảng sau :

Câu hỏi

Trả lời

Mục đích của hai văn bản (Viết báo cáo để làm gì?)

Tình huống viết văn bản báo cáo ( Vì sao phải viết văn bản báo cáo)

Nội dung của hai văn bản(đề cập đến vấn đề gì?)

=> Xem hướng dẫn giải

b. Từ việc phân tích hai văn bản trên, hãy rút ra mục đích, nội dung của văn bản báo cáo và điền vào bảng sau:

Mục đích văn bản báo cáo

Nôi dung của văn bản báo cáo

=> Xem hướng dẫn giải

c. Quan sát bảngvà nhận xét về bố cục của văn bản báo cáo.

=> Xem hướng dẫn giải

d. Đọc phần lưu ý, phân tích yêu cầu và cách viết văn bản báo cáo.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Ôn tập về văn bản đề nghị và văn bản báo cáo theo gợi ý sau:

Kẻ bảng so sánh mục đích, nội dung, hình thức trình bày của văn bản đề nghị và văn bản báo cáo theo gợi ý sau:

Phương diện

Văn bản

Mục đích

Nội dung

Hình thức

Văn bản đề nghị

Văn bản báo cáo

=> Xem hướng dẫn giải

3. Ôn tập về văn biểu cảm và văn nghị luận

a. Kể bảng sau vào vở và điền các nội dung khái quát về văn biểu cảm.

Mục đích của văn bản biểu cảm

Nội dung của văn bản biểu cảm

Phương tiện biểu cảm.

=> Xem hướng dẫn giải

b. Kẻ bảng sau vào vở và điền nội dung khái quá các phần theo bố cục của văn biểu cảm:

Mở bài

Thân bài

Kết bài

=> Xem hướng dẫn giải

c. Yếu tố nào không thuộc đặc trưng của văn bản nghị luận?

A. Luận điểm

B. Luận cứ

C. Phương pháp lập luận

D. Hình ảnh, cảm xúc

=> Xem hướng dẫn giải

d.Viết tiếp vào chỗ trông đặc điểm của văn bản nghị luận:

  • Văn bản nghị luận là kiểu văn bản có mục đích......................
  • Văn bản nghị luận bao giờ cũng có đề tài nghị luận, luận điểm .....................và các phương pháp lập luận.
  • Các phương pháp lập luận bao gồm:.....................

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Thực hiện một trong hai yêu cầu dưới đây, sau đó trao đổi với các nhóm khác để nhận xét đánh giá:

a. Viết một văn bản đề nghị gửi Ban giám hiệu nhà trường, kiến nghị bổ sung để kế hoạch tham quan dã ngoại cho học sinh lớp 7

b. Viết một văn bản báo cáo gửi thầy cô Hiệu trưởng, báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ học kì II của lớp.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thực hiện một trong hai yêu cầu sau đây, sau đó trao đổi với bạn để nhận xét đánh giá:

a. Viết đoạn văn biểu cảm(từ 5-7 câu) nói lên suy nghĩ và cảm xúc của em về một người tàn tật

b. Lập dàn ý cho đề văn nghị luận:” Bàn về tinh thần tự học của học sinh Trung học cơ sở hiện nay.”

=> Xem hướng dẫn giải

D, Hoạt động vận dụng.

1. Nhân danh lớp trưởng lớp 7A, em hãy viết một văn bản báo cáo gửi ban giám hiệu nhà trường về việc một bạn trong lớp phải bỏ học (giả định) vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

=> Xem hướng dẫn giải

2, Bài văn nghị luận:” Bàn về tinh thần tự học của học sinh Trung học cơ sở hiện nay.” Dựa trên dàn bài mà em hoặc bạn đã lập trên lớp.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Tìm trên sách báo hoặc In-ter-net 2-3 bài văn biểu cảm và 2-3 đoạn văn nghị luận. Ghi lại tên các văn bản đó và nêu vắn tắt nội dung.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu thêm về các loại văn bản báo cáo. Ghi lại tên 2-3 văn bản

=> Xem hướng dẫn giải


  • 99 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2