Thực hiện một trong hai yêu cầu dưới đây, sau đó trao đổi với các nhóm khác để nhận xét đánh giá:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Thực hiện một trong hai yêu cầu dưới đây, sau đó trao đổi với các nhóm khác để nhận xét đánh giá:

a. Viết một văn bản đề nghị gửi Ban giám hiệu nhà trường, kiến nghị bổ sung để kế hoạch tham quan dã ngoại cho học sinh lớp 7

b. Viết một văn bản báo cáo gửi thầy cô Hiệu trưởng, báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ học kì II của lớp.

Bài làm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày.......tháng....... năm 2017

​GIẤY ĐỀ NGHỊ

Kính gửi : Ban giám hiệu nhà trường, trường THCS.........

Tập thể lớp 7C chúng em xin trình bày với nhà trường một việc như sau : Sau khi tham khảo xong kế hoạch tham quan dã ngoại cho học sinh lớp 7, chúng em thấy cần phải bổ sung thêm một vài hoạt động đã ngoại để chúng em có thể giải tỏa căng thẳng sau kì thi và được trải nghiệm thực tế để có nhiều kiến thức bổ ích hơn phục vụ cho việc học tập.

Mong nhà trường chấp thuận đề nghị của chúng em.

Thay mặt lớp 7C

Kí tên

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021