Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang Du lịch), chứng minh rằng ngành du lịch nước ta phát triển nhanh trong giai đoạn 1995 - 2007

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang Du lịch), chứng minh rằng ngành du lịch nước ta phát triển nhanh trong giai đoạn 1995 - 2007. Hãy kể tên các trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia của Việt Nam?

Bài làm:

Ngành du lịch nước ta đang từng bước phát triển, và phát triển nhanh trong giai đoạn 1995 – 2007.

  • Trong giai đoạn này, tổng số khách du lịch đến nước ta tăng nhanh từ 6,9 triệu lượt khách tăng lên 23,3 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế tăng từ 1,4 triệu lượt lên 4,2 triệu lượt. Khách nội địa từ 5,5 triệu lượt lên 19,1 triệu lượt.
  • Doanh thu tăng lên nhanh chóng từ 8 tỉ lên 56 tỉ đồng.

Các trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia là: Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng….

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12